Tượng phật để oto

Tượng Phật Như Lai đài sen

850.000 
1.600.000 2.100.000 
990.000 

Tượng phật để oto

Tượng Phật Như Lai để taplo

860.000 

Tượng phật để oto

Tượng Di Lặc để xe hơi

1.200.000 
660.000 
990.000 
1.250.000 

Tượng phật để oto

Tượng Quan Âm đặt taplo

1.150.000 

Tượng phật để oto

Tượng Di Lặc để xe ô tô

920.000 
680.000 

Tượng phật để oto

Tượng Phật cười để Taplo

1.790.000 
680.000