850.000

Tượng phật để oto

Tượng Như Lai bình an để xe oto

470.000
530.000
740.000
580.000
1.560.000
1.790.000
2.030.0002.300.000

Tượng phật để oto

Tượng Phật A Di Đà để taplo

1.990.0002.350.000
2.500.000

Tượng phật để oto

Tượng Quan Công để trên oto

1.200.000
1.300.000
1.200.000
2.400.000

Tượng phật để oto

Tượng Phật Như Lai đài sen

850.000