860.000 900.000 

Tượng phật để oto

Tượng Như Lai bình an để xe oto

450.000 
530.000 
740.000 
580.000 
1.790.000 
1.790.000 
2.030.000 2.300.000 

Tượng phật để oto

Tượng Phật A Di Đà để taplo

1.640.000 2.000.000 
2.500.000 

Tượng phật để oto

Tượng Quan Công để trên oto

1.200.000 
1.300.000 
1.040.000 
2.220.000 
680.000 

Tượng phật để oto

Tượng Phật Như Lai đài sen

850.000