1.600.000 2.100.000 
990.000 

Tượng phật để oto

Tượng Phật Như Lai để taplo

860.000 

Tượng phật để oto

Tượng Di Lặc để xe hơi

1.200.000 
660.000 
990.000 
1.250.000 

Tượng phật để oto

Tượng Quan Âm đặt taplo

1.150.000 

Tượng phật để oto

Tượng Di Lặc để xe ô tô

920.000 
680.000 

Tượng phật để oto

Tượng Phật cười để Taplo

1.790.000 

Dây khánh treo oto

Dây treo xe oto chữ Thập

620.000 
490.000 
510.000 

Phụ kiện trang trí ô tô

Gấu Kaws cute trang trí oto

490.000 610.000